Bulletin
David Lespiaus bidrag i Collwood Villa n°10, ”Om tiden tillåter” finns nu att läsa på franska som ”Si le temps le permet”, publicerad i Éric Pesty Éditeurs Bulletin n°26
Kommande publikation
Rönnells tisdag 19 oktober
Release för nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa samt för bok nr 10 i Supplement-serien: A VOID av Bengt Adlers. Dessutom release för det trettonde numret av den norska poesitidskriften Gresshoppene har ingen konge som redigeras av Jørn H. Sværen.
Läsningar av Bengt Adlers, Minus Miele och Jenny Tunedal.
Rönnells Antikvariat i Stockholm tisdag 19 oktober 2021 kl. 18–19.
*
Poesitidskriften CHATEAUX sätts och trycks av Chateaux i Aspudden och kommer ut två gånger per år. Det tionde numret innehåller poesi av P. Inman, David Lespiau och Minus Miele, i översättning från amerikanskan och franskan av Peter Thörneby och Martin Högström. 
Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I det tionde numret skriver David Lespiau om La Dépêche de San Zaninovo (red. Victoria Xardel).
Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens tionde bok är A void av Bengt Adlers, den avslutande delen i den trilogi som inleddes med Att söka finna en mening (2015) och Poetry Lost (2018).
*
Gresshoppene har ingen konge är en tidskrift som utkommer med ojämna mellanrum i olika tidskrifter. Det trettonde numret ingår i CHATEAUX n° 10, och innehåller poesi av Jenny Tunedal.
A void
A void av Bengt Adlers 
[Supplement 10]
ISBN 978-91-987432-0-3
4 sidor (108 x 178 mm)
A void av Bengt Adlers är den avslutande delen i den trilogi som inleddes 2015 med Att söka finna en mening och som 2018 följdes av Poetry Lost. Den förra sattes och trycktes i Grafikwerkstatt Dresden och den senare på Chateaux i Aspudden. Den tredje boken, i vilken läsaren till slut försvinner, har satts och tryckts i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. A void är seriens tionde titel. ​​​​​​​
Alfabet
Alfabet av Dorothée Volut 
[Supplement 9] 2021 
Översättning Johannes Fridholm och Minus Miele 
ISBN 978-91-984293-9-8 
28 sidor (125 x 200 mm)
​​​​​​​
Nya nummer, ny bok
Det nionde numret av poesitidskriften CHATEAUX innehåller poesi och prosa av Michèle Cohen-Halimi (övers. Martin Högström), Gösta Mattsson, Fred Moten (övers. Adam Westman) och Ida Zidore.
Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med CHATEAUX. I nummer nio skriver Cecilia Luzon om det sista numret av den skotske poeten Ian Hamilton Finlays poesitidskrift Poor. Old. Tired. Horse., betitlat ”One Word Poems” (Wild Hawthorne Press, 1967). 
Med varje nytt nummer av CHATEAUX kommer dessutom en bok i serien Supplement. Seriens nionde bok är Alfabet av den franska poeten Dorothée Volut, i översättning av Johannes Fridholm och Minus Miele. Boken som omfattar tjugotvå prosadikter i vilka ”jag skulle kunna göra en överenskommelse med mig själv” och ”timmarna passerar över bordet” publicerades ursprungligen 2008 av Éric Pesty Éditeur i Marseille. 
På fredag 9 april kommer utdrag ur de nya publikationerna att sändas på Radio Cyklopen # 18 med start kl. 20. Medverkande: Beata Berggren, Johannes Fridholm, Cecilia Luzon, Minus Miele, Dorothée Volut och Ida Zidore.
Måste skrivas senare
Måste skrivas senare
[Arbetets villkor 6] 2021
ISBN 978-91-984293-8-1
48 sidor (125 x 200 mm)
Den 9 maj 1934 koordinerar hamnarbetare strejker längs USA:s västkust från San Diego i söder till Seattle i norr. De protesterar mot orimliga arbetsvillkor och för rätten till facklig organisering. Strejken kulminerar torsdagen den 5 juli, den så kallade ”Bloody Thursday”, då fartygsägarna med våld försöker återöppna San Franciscos hamn. Två personer dödas och många skadas då polisen skjuter, gasar och slår mot de människor som samlats. Den generalstrejk som lamslår San Franciscos hamn följande vecka och de strejker och manifestationer som under hösten utlyses runt om i USA är upprinnelsen till en ny social rörelse: den amerikanska folkfronten.
En ung författare vid namn Tillie Lerner (senare Olsen) befinner sig i San Francisco den 5 juli 1934. Omtumlad av de våldsamma scener som utspelar sig skriver hon ”Strejken”, en redogörelse för händelserna i hamnen som samtidigt gör åtskillnad mellan skrivande och politiskt deltagande: ”Jag skriver detta på ett slagfält / Resten, Generalstrejken, terrorn, arresteringarna och fängelset, sångerna på kvällen, får skrivas en annan gång, måste skrivas senare…” Det är en uppfordrande rapport från en avgörande politisk händelse som pekar bort från skrivandet, skjuter upp dess möjligheter att påverka. En uppdelning mellan skrivandets och den sociala kampens aktiviteter som Tillie Olsen kom att upprätthålla under flera år samtidigt som hon med full kraft hängav sig åt båda.
Måste skrivas senare utgår från Lerners text, som nu publiceras i svensk översättning. Det är en rapport om litterärt skrivande och politisk aktivism, om klasskamp och hämnd, om konstens fördröjningar och strejkens roll. Med läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av den amerikanska, Parisbaserade poeten och litteraturvetaren Jackqueline Frost, samt poeten Martin Högström och konstnärerna Ingela Johansson och Christoffer Paues.
Måste skrivas senare är resultatet av ett samarbete mellan Chateaux och den oberoende forskningsgruppen Agentur och är på samma gång den andra titeln i serien Folkfronternas estetik och den sjätte boken i Chateaux utgivningsserie Arbetets villkor. För mer information om Agentur och om Folkfronternas estetik se: agentur.ooo
Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet. 
Back to Top