Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement.
Monobloc av Gösta Mattsson [Slut]
[Supplement 12] 2023
ISBN 978-91-987432-7-2
8 sidor (125 x 200 mm)
Den tolfte boken i Supplementserien – som till skillnad från seriens tidigare titlar distribueras med Tydningen – är Monobloc av Gösta Mattsson. Dikten består av satser som överlappar, överlagrar och övertar varandra för att bryta upp det block som på samma gång förtätas. Varje fras ett vittne om sina villkor: ”bygger inåt en hård ökande takt”, ”luftfickor i flera dagar”. Monobloc är Gösta Mattssons första bok.
Ny gås av Lorine Niedecker 
[Supplement 11] 2022
övers. Beata Berggren
ISBN 978-91-987432-1-0
56 sidor (125 x 200 mm)
Supplementseriens elfte bok är Ny gås av den amerikanska poeten Lorine Niedecker i översättning av Beata Berggren som också skrivit efterord. Boken gavs ursprungligen ut 1946 på Press of James A. Decker och består av poesi som Niedecker började skriva vid mitten av 1930-talet. Ett arbete som hämtar inspiration från Mother Goose’s nursery rhymes – visor och ramsor med proletärt ursprung och subtilt subversiva anspråk. 
A void av Bengt Adlers 
[Supplement 10] 2021
ISBN 978-91-987432-0-3
4 sidor (108 x 178 mm)
A void av Bengt Adlers är den avslutande delen i den trilogi som inleddes 2015 med Att söka finna en mening och som 2018 följdes av Poetry Lost. Den förra sattes och trycktes i Grafikwerkstatt Dresden och den senare på Chateaux i Aspudden. Den tredje boken, i vilken läsaren till slut försvinner, har satts och tryckts i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. ​​​​​​​
Alfabet av Dorothée Volut [Slut]
[Supplement 9] 2021 
övers. Johannes Fridholm och Minus Miele 
ISBN 978-91-984293-9-8 
28 sidor (125 x 200 mm)
Seriens nionde bok är Alfabet av den franska poeten Dorothée Volut, i översättning av Johannes Fridholm och Minus Miele. Boken som omfattar tjugotvå prosadikter i vilka ”jag skulle kunna göra en överenskommelse med mig själv” och ”timmarna passerar över bordet” publicerades ursprungligen 2008 av Éric Pesty Éditeur i Marseille. ​​​​​​​
O av Jörgen Gassilewski [Slut]
[Supplement 8] 2020
ISBN 978-91-984293-7-3
32 sidor (180 x 290 mm)
Supplement-seriens åttonde bok är O av Jörgen Gassilewski. I boken övergår en bokstavlig cirkelform genom en serie minimala förskjutningar i ett boll, en sol och namnet på en bensinmack. ​​​​​​​
Folkets Park av Adam Westman
[Supplement 7] 2020
ISBN 978-91-984293-6-7
104 sidor (125 x 200 mm)
Seriens sjunde bok är Folkets park av Adam Westman. 2015 publicerades Westmans Frankfurt(M) i Chateaux Turkosa serie. De två ”parkdikter” som ingår i den — Grüneburgpark och Palmengarten — har sedan dess följts av ytterligare nio, som publicerats på olika håll, bl a i CHATEAUX och tydningen. I Folkets park samlas de och upprättar en parkernas heterotopiska territorium där dikternas titlar också är namn på någonting allmänt. ​​​​​​​
​​​​​​​Min vän träd av Lorine Niedecker [Slut]
[Supplement 6] 2019
övers. Beata Berggren
ISBN 978-91-984293-5-0
20 sidor (125 x 200 mm)
Den sjätte boken i Supplement-serien är Min vän träd av Lorine Niedecker (1903–70) i översättning från amerikanskan av Beata Berggren. Niedecker växte upp på Blackhawk Island i Wisconsin, där hon också levde större delen av sitt liv. Hennes bok Min vän träd består av 16 dikter och publicerades ursprungligen på den skotske poeten och konstnären Ian Hamilton Finlays förlag Wild Hawthorn Press 1961. I Niedeckers poesi undersöks det lokala, folks sätt att tala, det vardagliga livet intervenerat med det politiska – depressionen, fascismens framväxande, spanska inbördeskriget och andra världskriget. Men hon sov också alltid med en penna under huvudkudden för att kunna skriva ner sina drömmar.
​​​​​​​Furor av Linnéa Fonseca [Slut]
[Turkosa serien 14 / Supplement 5] 2019
ISBN 978-91-984293-4-3
8 sidor (125 x 200 mm)
Vi tappar fotfästet. Bilden vecklar ut sig i kroppen. Furor av Linnéa Fonseca är den femte boken i Supplement-serien och samtidigt den sista boken i Turkosa serien. 

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas. Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och på Chateaux i Aspudden.

Linnéa Fonseca är poet verksam i Malmö.
​​​​​​​Poetry Lost av Bengt Adlers [Slut]
[Supplement 4] 2018
ISBN 978-91-984293-2-9
4 sidor (112 x 178 mm)
Poetry Lost av Bengt Adlers är funnen poesi. 
Bengt Adlers är poet och konstnär. Han bor i Malmö.
​​​​​​​Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid [Slut]
[Supplement 3] 2018
ISBN 978-91-984293-1-2
32 sidor (125 x 200 mm
Var och en av stroferna i Tillvaratagna eftermiddagar av Claes Tellvid tycks närma sig sitt eget slut eller ensamhet. Men de griper i och skymtar varandra. Tillsammans upprättar de någonting. En kropp. Ett samtal. En epok?
Tillvaratagna eftermiddagar skrevs ursprungligen på engelska, i London hösten 1984, och publicerades som ett litet häfte betitlat Reasonable Afternoons. Översättningen från engelskan är av senare datum och har inte publicerats tidigare.
Claes Tellvid är poet och konstnär, verksam i Stockholm.
​​​​​​​Överlevnad av Danielle Collobert [Slut]
[Supplement 2] 2017
övers. Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson
ISBN 978-91-984293-0-5
12 sidor (126 x 150 mm)

Andra boken i Supplement-serien är 
Överlevnad av Danielle Collobert (1940–78) i översättning från franskan av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson. Danielle Colloberts författarskap tillhör de mest obönhörliga och inbegriper bl.a. Meurtre, Dire I–II och Il donc. Hennes sista bok, Survie, som ursprungligen gavs ut 1978 av Orange Export Ltd, är den första på svenska. 

​​​​​​​Recept av Leif Holmstrand [Slut]
[Supplement 1] 2017
ISBN 978-91-982344-7-3
24 sidor (125 x 200 mm)

Med varje nytt nummer av CHATEAUX och Collwood Villa kommer en bok i serien Supplement. Först ut är 
Recept av Leif Holmstrand. Likt en sapfisk strof som aldrig fullbordas. I de elva stavelsernas tvång binds, flätas, kokas dikten rad för rad tills den är någon annan: ”ät för ingen vet vad som sker i morgon”.
Leif Holmstrand är poet, författare och konstnär verksam i Malmö. På Chateaux har han tidigare givit ut Sjuttioåtta uppslag till SF-romaner hämtade ur Linus Andersens anteckningsbok tillsammans med Pär Thörn.
Back to Top