Kritiktidskriften Collwood Villa kommer ut tillsammans med poesitidskriften CHATEAUX
Collwood Villa är också namnet på ett hem för aktiva äldre i San Diego i Kalifornien. 
Collwood Villa n°15 2024
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912

Lena Helac och Gösta Mattsson om By the Waters of Manhattan av Charles Reznikoff (Charles Boni, 1930).
Collwood Villa n°14 2024
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Houssin Vennberg Sninate om Torsdag av Helena Eriksson, Amastra-N-Gallar, 2017.

Collwood Villa n°13 2024
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Minus Miele om Abri Blanchard-plaketten
Collwood Villa n°12 2023
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Marja-Leena Sillanpää om Vid Paris horisont av Lars Olov Loeld, 1979.
Collwood Villa n°11 2022
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Filip Lindberg om Dresdenkodexen (ca 1200–1250).
Collwood Villa n°10 2021 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
David Lespiau om 
La Dépêche de San Zaninovo (2010–2011), red. Victoria Xardel.
Collwood Villa n°9 2021 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Cecilia Luzon om 
Poor. Old. Tired. Horse. nr 25, Wild Hawthorne Press, 1967.
Collwood Villa n°8 2020 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Sara Wengström om 
Europeiska unionen av Peder Alexis Olsson och David Johnsson, 2011.
Collwood Villa n°7 2020 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Matthew Rana om 
you don't have to call me Merle Haggard, (anymore) av Helena Bennett, The Birdcage Review, 1987.
Collwood Villa n°6 2019
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Filip Lindberg om 
Long hand av Sue Tompkins, LemonMelon, 2011.
Collwood Villa n°5 2019 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Marie de Quatrebarbes om
 Le récit de Lars Fredriksson av Claude Royet-Journoud, À la Pension Victoria, 2012.
Collwood Villa n°4 2018 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912

Found Review (red. Karl Lydén) om Untitled av Aram Saroyan, Kulchur Press, 1968.
Collwood Villa n°3 2018 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Eva Larsson om O-ordning av Lina Nordenström, 2014.
Collwood Villa n°2 2017 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Linnéa Fonseca om 
Sep pran ek av Vemund Solheim Ådland, Gasspedal 2003. 
​​​​​​​
Collwood Villa n°1 2017 [Slut]
4 sidor (148 x 210 mm) ISSN 2002-5912
Jørn H. Sværen om 
Survie av Danielle Collobert, Orange Export Ltd 1978, (”Överlevnad”, i svensk översättning av Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson, Res Publica #45, 1999).
Back to Top