Chateaux Pocket är en utgivningsserie för poesi som ännu inte börjat och för poesi som tagit slut
Sjuttioåtta uppslag till SF-romaner hämtade ur Linus Andersens anteckningsbok av Leif Holmstrand och Pär Thörn [Slut]
[Chateaux Pocket 2] 2014
ISBN 978-91-980777-8-0
32 sidor (108 x 178 mm)
”Vid en promenad i stadsparken i Lund i maj 2015 hittade vi en anteckningsbok som tillhörde en viss Linus Andersen. Anteckningsboken var grön och den röda kulspetshandstilen mycket lättläst. På baksidan fanns en prislapp (29.90). Innehållet bestod uteslutande av kortfattat nedtecknade idéer till märkliga och fantasieggande science fiction-romaner.”
(Leif Holmstrand och Pär Thörn)
​​​​​​​
Heata-Beana – Det perfekta brottet av Beata Berggren och Helena Eriksson
[Chateaux Pocket 1] 2014
ISBN 978-91-980777-7-3
32 sidor (108 x 178 mm) + bilaga (206 x 346 mm)
”Poeterna Helena Eriksson och Beata Berggren brevväxlar, och ur ett resonemang om arbetsrum och om detektivromanens estetik föds blandgestalten Heata-Beana, som yttrar sig (eller möjligen tilltalas) i ett medföljande brev, vars bokstäver är inspirerade av människokroppar på ett subtilt sätt, titta till exempel på de slashasiga R:en.” Arbetet
Back to Top