Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas. Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och på Chateaux i Aspudden.
Furor av Linnéa Fonseca [Slut]
[Turkosa serien 14 / Supplement 5] 2019
ISBN 978-91-984293-4-3
8 sidor (125 x 200 mm)
Vi tappar fotfästet. Bilden vecklar ut sig i kroppen. Furor av Linnéa Fonseca är den femte boken i Supplement-serien och den sista boken i Turkosa serien. 
Linnéa Fonseca är poet och bibliotekarie verksam i Malmö.
Fyra väggar av Jørn H. Sværen [Slut]
[Turkosa serien 13] 2019
ISBN 978-91-984293-3-6
8 sidor (125 x 200 mm)
Fyra väggar av Jørn H. Sværen vecklar ut och mångfaldigar den bild som avslutar Det ferdige verkets skjønnhet.
Jørn H. Sværen är poet, redaktör och förläggare verksam i Oslo.
Fermata av Iman Mohammed [Slut]
[Turkosa serien 12] 2017
ISBN 978-91-982344-9-7
8 sidor (125 x 200 mm)
Fermata av Iman Mohammed är en dikt tätt vävd i fyra block. Kroppens delar snärjs in i de ljud, ljus och material som omger dem. Drömmen kanske kan innesluta döden.
Iman Mohammed är poet verksam i Malmö.
Sentient av Johannes Heldén
[Turkosa serien 11] 2017
ISBN 978-91-982344-8-0
8 sidor (125 x 200 mm)
Johannes Heldéns dikt Sentient rör sig vertikalt genom bokens åtta sidor eller strata. Mellan havsdjup och framtidens rymdresor etableras frånvaron av en plats där det just regnat.
Johannes Heldén är poet och konstnär verksam i Stockholm. Sentient är hans fjortonde bok.
Virvel av Helena Eriksson [Slut]
[Turkosa serien 10] 2016
ISBN 978-91-982344-6-6
8 sidor (200 x 125 mm)
CHATEAUX / Éric Pesty Éditeur
8 clos av Helena Eriksson [Slut]
[Turkosa serien 9] 2016
ISBN 978-2-917786-34-5
8 sidor (200 x 125 mm)
CHATEAUX / Éric Pesty Éditeur
Chateaux ger i samarbete med det franska poesiförlaget Éric Pesty Éditeur ut 8 clos och Virvel av Helena Eriksson. Böckerna — nr 9 och nr 10 i Turkosa serien — har satts för hand och tryckts med boktryckpress i atelier l’Annexe i Marseille respektive Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. 8 clos, som skrivits på franska, inleds en natt ”c'est la nuit / tendre” och befinner sig aldrig långt bort från den mun som utsäger ordens avstånd. Virvel, som skrivits på svenska, sätter fraser i rörelse i en vidare gest, över ett hav, på väg mot en avlägsen kropp, ”en mörk nödvändig form / som andas ljus in i mig”. De avstånd som skrivs fram i dikterna finns på samma gång mellan de båda böckerna, och mellan böckernas språk.
8 clos och Virvel säljs inte separat utan som ett par.
Helena Eriksson är poet och översättare verksam i Göteborg.
Éric Pesty Éditeur är ett franskt poesiförlag i Marseille som förutom att ge ut böcker även publicerar poesitidskriften K.O.S.H.K.O.N.O.N.G. som redigeras av Jean Daive och som Éric Pesty själv sätter för hand och trycker.
​​​Frankfurt(M) av Adam Westman
[Turkosa serien 8] 2015
ISBN 978-91-982344-4-2
16 sidor (125 x 200 mm)
Frankfurt(M) av Adam Westman dubblerar den Turkosa seriens stränga format. Den korta diktens ekonomi griper på något sätt också in i de europeiska bankernas. I bokens första del: ”Formen sväljer en svala”. I den andra: ”Svalan sväljer en solnedgång”.
Adam Westman är poet. Bor i Stockholm. Frankfurt(M) är hans första bok.
THING 37 av John Cleater
[Turkosa serien 7] 2015
ISBN 978-91-982344-2-8
8 sidor (200 x 125 mm)
THING 37 är sprungen ur Cleaters text- och teckningsprojekt ”I must be seeing things”, där hans teckningar, hans ”things”, fungerar som måltavlor för bildigenkänningsteknologi i så kallad ”augmented reality”. Nummer 37 av dessa teckningar har blivit utgångspunkt för boken THING 37, i vilken 24 poeter och konstnärer medverkar med sina egna tolkningar av teckningen eller av textraden den givit upphov till: “Bending over backwards for the wrong cause may sting a little.”
John Cleater är en amerikansk konstnär som bor i Columbiaville, New York.
Övriga medverkande i boken: Ghayath Almadhoun, Annika Aspegren, Beata Berggren, Elina Birkehag, Brian Dewan, Helena Eriksson, Linnéa Eriksson, Stephanie Fleischmann, Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Martin Högström, Teddy Jefferson, Andrea Kleine, Coco McPherson, Iman Mohammed, Lina Nordenström, Bobby Previte, Matthew Rana, Nina Svensson, Pär Thörn, Peter Thörneby, Adam Westman och Rebecca Wolff.
​​​​​​​Notes on Cosmology [a circus] av Lisa Robertson
[Turkosa serien 6] 2015
ISBN 978-91-982344-1-1
8 sidor (125 x 200 mm)
Notes on Cosmology [a circus] av Lisa Robertson utgör en scen där språkets, erotikens och skriftens insekter uppträder på pappersarkets fyra fönsterrutor. Med våren kommer biet, bärfisen, fästingen och bloggen. 
Lisa Robertson är en kanadensisk poet och essäist. Hon bor i Frankrike.
Disciplin av Niclas Nilsson
[Turkosa serien 5] 2015
ISBN 978-91-982344-0-4
8 sidor (125 x 200 mm)
Disciplin av Niclas Nilsson ställer nästan ett rop mot språkets särskilda tystnad. Satser befästs och förskjuts – i boken och bortom.
Niclas Nilsson är poet och översättare verksam i Björkvik.
​​​​​​​Stay in this time av Sue Tompkins
[Turkosa serien 4] 2013
ISBN 978-91-980777-5-9
8 sidor (125 x 200 mm)
Stay in this time av Sue Tompkins är dikt omgärdad av samvarons vidhäftade utrop. Vad du har och jag inte har, vad jag har och du inte har leder dikten från ett berg till ett gemensamt slut.
Sue Tompkins är och poet, konstnär och musiker verksam i Glasgow.
aphanisis(anamorfos) av Marie Silkeberg
[Turkosa serien 3] 2013
ISBN 978-91-980777-4-2
8 sidor (125 x 200 mm)
aphanisis(anamorfos) av Marie Silkeberg intar tryckarket från flera håll. Dess riktningar korrumperar kronologin. I ett ”fönster på fasaden” som ”kommer att tändas om natten”. Dikten öppnar boken.
Marie Silkeberg är poet och översättare verksam i Stockholm.
Grå våg av Peter Thörneby
[Turkosa serien 2] 2013
ISBN 978-91-980777-3-5
8 sidor (125 x 200 mm)
Grå våg av Peter Thörneby inverterar delvis den traditionella poesibokens arkitektur. Dikten förskjuts från inlagan mot omslaget samtidigt som språkbitar utifrån blåser genom boken.
Peter Thörneby är poet, översättare och förläggare verksam i Stockholm.
Det ferdige verkets skjønnhet av Jørn H. Sværen
[Turkosa serien 1] 2013
ISBN 978-91-980777-2-8
8 sidor (125 x 200 mm)
Det ferdige verkets skjønnhet av Jørn H. Sværen har fördelats i ett kors över det tryckta arket. Boken öppnas i flera riktningar, strof för strof. Att läsa den är att korsa den.
Jørn H. Sværen är poet, redaktör och förläggare verksam i Oslo.
Back to Top