Utgivningsserien Arbetets villkor riktar ljuset på de reella premisser och villkor som kringgärdar arbetet i allmänhet och konst- och poesiarbetet i synnerhet.
Måste skrivas senare
[Arbetets villkor 6] 2021
ISBN 978-91-984293-8-1
48 sidor (125 x 200 mm)
Den 9 maj 1934 koordinerar hamnarbetare strejker längs USA:s västkust från San Diego i söder till Seattle i norr. De protesterar mot orimliga arbetsvillkor och för rätten till facklig organisering. Strejken kulminerar torsdagen den 5 juli, den så kallade ”Bloody Thursday”, då fartygsägarna med våld försöker återöppna San Franciscos hamn. Två personer dödas och många skadas då polisen skjuter, gasar och slår mot de människor som samlats. Den generalstrejk som lamslår San Franciscos hamn följande vecka och de strejker och manifestationer som under hösten utlyses runt om i USA är upprinnelsen till en ny social rörelse: den amerikanska folkfronten.
En ung författare vid namn Tillie Lerner (senare Olsen) befinner sig i San Francisco den 5 juli 1934. Omtumlad av de våldsamma scener som utspelar sig skriver hon ”Strejken”, en redogörelse för händelserna i hamnen som samtidigt gör åtskillnad mellan skrivande och politiskt deltagande: ”Jag skriver detta på ett slagfält / Resten, Generalstrejken, terrorn, arresteringarna och fängelset, sångerna på kvällen, får skrivas en annan gång, måste skrivas senare…” Det är en uppfordrande rapport från en avgörande politisk händelse som pekar bort från skrivandet, skjuter upp dess möjligheter att påverka. En uppdelning mellan skrivandets och den sociala kampens aktiviteter som Tillie Olsen kom att upprätthålla under flera år samtidigt som hon med full kraft hängav sig åt båda.
Måste skrivas senare utgår från Lerners text, som nu publiceras i svensk översättning. Det är en rapport om litterärt skrivande och politisk aktivism, om klasskamp och hämnd, om konstens fördröjningar och strejkens roll. Med läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av den amerikanska, Parisbaserade poeten och litteraturvetaren Jackqueline Frost, samt poeten Martin Högström och konstnärerna Ingela Johansson och Christoffer Paues.
Måste skrivas senare är resultatet av ett samarbete mellan Chateaux och den oberoende forskningsgruppen Agentur och är på samma gång den andra titeln i serien Folkfronternas estetik och den sjätte boken i Chateaux utgivningsserie Arbetets villkor. För mer information om Agentur och om Folkfronternas estetik se: agentur.ooo​​​​​​​
En vision av Linjeland av Derek Beaulieu
[Arbetets villkor 5] 2016
övers. Peter Thörneby
ISBN 978-91-982344-5-9
16 sidor (125 x 200 mm)
En vision av Linjeland av Derek Beaulieu är en översättning till svenskan av ett mycket specifikt utsnitt ur Beaulieus bok Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007), en ickeverbal, grafisk analys av E. A. Abbotts klassiska science fiction-roman från 1884.

Derek Beaulieu är poet, lärare och litteratur-arkitekt. Han bor och arbetar i Calgary, Kanada.

/

En vision av Linjeland by Derek Beaulieu is a translation to Swedish of a very specific section from Beaulieu's book Flatland – a romance of many dimensions (information as material, 2007), a nonverbal, grafic analysis of E. A. Abbott's classic science fiction novel from 1884.

Derek Beaulieu is a poet, teacher and literary architect. He lives and works in Calgary, Canada.
​​​​​​​
29 oskickade brev Ida Linde
[Arbetets villkor 4] 2015
ISBN 978-91-980777-9-7

32 sidor (153 x 245 mm)
29 oskickade brev av Ida Linde ordnar sina namnlösa adressater med alfabetet som ram. Breven skjuts upp istället för att sändas. Och förblir poesi.

Ida Linde är poet, författare, översättare verksam i Stockholm.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
​​​​​​​
Instängd i vattnet av Jean-Marie Gleize
[Arbetets villkor 3] 2014
övers. Martin Högström
ISBN 978-91-980777-6-6
12 sidor (153 x 245 mm)
Instängd i vattnet av Jean-Marie Gleize är ett utsnitt ur ett arbete som tagit sin början i Tarnac, un acte préparatoire (2011) och som kommer att fortsätta i Le livres des Cabanes (2015). Ett avsnitt som leder från de ”folkets uppror som fick Bastiljen att falla” till Stéphane Mallarmé som inför sin sons död ”klippte, rev sönder, samlade ihop pappersbitar” till en ”strejk på Renault-fabriken” i Flins. Poesi som träder fram ovan, men binds samman under, ytan, bokstavligen.

Jean-Marie Gleize är poet, författare och professor emeritus vid l’École normale supérieure i Lyon där han undervisat vid Centre d’études poétiques.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
​​​​​​​
Vardagens cirklar av Martin Högström [Slut]
[Arbetets villkor 2] 2012
ISBN 978-91-980777-1-1
16 sidor (180 x 290 mm)
Vardagens cirklar av Martin Högström består av en serie cirkeldikter som turnerar vardagens, veckans, överlevandets och poesiarbetets disharmoniska kretslopp. De cirkulära rutiner som aldrig tycks upplåta någon plats åt poesins begär framträder här samtidigt som poesins paradoxala förutsättning.

Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
​​​​​​​
Heata-Beana – Det perfekta brottet av Beata Berggren och Helena Eriksson [Slut]
[Arbetets villkor 1] 2012
ISBN 978-91-980777-0-4
32 sidor (125 x 200 mm) + bilaga (240 x 390 mm)
Heata-Beana – Det perfekta brottet är resultatet av en korrespondens mellan poeten och konstnären Beata Berggren och poeten och översättaren Helena Eriksson. Denna dialog, som på förhand avgränsats till två år, utgör ett samtal om det konstnärliga arbetets rum och förutsättningar. Korrespondensen har samtidigt fungerat som motor för ett gemensamt arbete som givit upphov till typsnittet Heata-Beana. Typsnittet bildas av de båda författarnas kroppar och finns representerat på en till boken bifogad affisch. 
Bokens omslag är satt för hand med bly och tryckt med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
Back to Top